Skarby drewnianej architektury sakralnej – odsłona XL

Lipa

Kościół pw. Wniebowstąpienia Pańskiego. Dawna cerkiew greckokatolicką pw. Św. Paraskewy, wybudowana w latach 1830 – 1843 r.

Cerkiew św. Paraskewy w Lipie – drewniana parafialna cerkiew greckokatolicka, znajdująca się w Lipie, w gminie Bircza, w powiecie przemyskim. Zbudowana w 1830–1843, remontowana w 1919. Jest to cerkiew o konstrukcji zrębowej, trójdzielna z trójbocznie zamkniętym prezbiterium i prostokątnym przedsionkiem. Dach blaszany jednokalenicowy, sześciopołaciowy o trzech hełmach baniastych jednakowej wielkości. Obecnie poddawana pracom remontowym i konserwatorskim.

https://travel.sygic.com/pl