Skarby drewnianej architektury sakralnej – odsłona XIV

Wietrzno

Kościół parafialny pw. św. Michała Archanioła z 1752 r.

Parafia w Wietrznie erygowana została w XVI w. Wówczas powstał tu pierwszy drewniany kościół. Został on rozebrany w XVIII w. z przyczyn technicznych. Obecny kościół pw. św. Michała Archanioła zbudowano w 1752 r., wykorzystując elementy poprzedniej budowli, które były jeszcze w dobrym stanie.

Kościół należy do XVIII-wiecznych obiektów drewnianej architektury sakralnej o tradycjach późnogotyckiego ciesielstwa małopolskiego. Jest to obiekt o konstrukcji zrębowej, szalowany deskami w pionie. Wieża ma konstrukcję słupowo-ramową, kruchty – słupową. Kościół jest orientowany. Przy prezbiterium od strony północnej prostokątna zakrystia. Nawa na rzucie prostokąta z przylegającą od północy, na całej jej długości, prostokątną kruchtą. Od zachodu przy nawie wieża z przedsionkiem w przyziemiu. Od zachodu – kruchta. Jest to budowla trójdzielna z dwuspadowym, jednokalenicowym dachem, od wschodu opadającym trzema połaciami. Na nawie wieżyczka sygnaturkowa. Wieża z izbicą szalowaną deskami z ozdobną koronką u dołu.

W nawie strop z zaskrzynieniami, w prezbiterium z fasetą. Ściana tęczowa o wykroju prostokątnym, ze ściętymi narożnikami. We wnętrzu polichromia figuralno-ornamentalna z 1880 r. Wyposażenie wnętrza głównie późnobarokowe z XVIII w. (ołtarz główny, ołtarze boczne, ambona). W ołtarzu głównym znajduje się późnogotycki cudowny obraz Matki Boskiej Anielskiej z 1480 r. W świątyni także kamienna chrzcielnica z 1906 r., św. Wawrzyniec z ok. 1760 r.

Według miejscowej legendy obraz Matki Bożej Królowej Aniołów pochodzi z Koszyc. Do Wietrzna przywieziono go podczas tzw. wojen husyckich i zaliczany jest do tzw. obrazów uchodzących. Od początku obraz Maryi otoczony był szczególnym kultem. Przed I wojną światową na odpusty do Wietrzna przybywały rzesze wiernych z Polski i północnych Węgier (Słowacji).


https://sad.podkarpackie.travel/