Skarby drewnianej architektury sakralnej – odsłona XIV

MBL Sanok – Rosolin

Greckokatolicka cerkiew pw. św. Onufrego Pustelnika z 1750 r.

Pochodząca z Rosolina (pow. bieszczadzki) greckokatolicka cerkiew p.w. św. Onufrego Pustelnika z 1750 roku w sanockim skansenie znajduje się w sektorze bojkowskim. Cerkiew jest drewniana, postawiona na kamiennej podmurówce, kryta gontem i orientowana. W układzie architektoniczno-przestrzennym składa się z trzech części: przedsionka, nawy i prezbiterium, do którego od strony północnej przylega zachrystia. Nad przedsionkiem zawieszony jest chór muzyczny, balustradą wysunięty w kierunku nawy. Pomiędzy nawą a prezbiterium zawieszona jest belka tęczowa, a podłoga podniesiona jest o stopień. Oświetlenie wnętrzu dają okna umieszczone w elewacji południowej. Wejście do świątyni, poprzedzone stopniami z dużych kamieni rzecznych, ujmuje u góry para mieczy tworzących półkoliste zamknięcie. Świątynia nakryta jest dachem trójspadowym z wieżyczką zwieńczoną żelaznym krzyżem, umieszczoną na linii przejścia z przedsionka do nawy. Na zewnątrz budynek obiega zadaszenie wsparte na spiętrzonych belkach zrębu. Wyposażenie cerkwi jest oryginalne, tylko w niewielkim stopniu uzupełnione sprzętem ruchomym z przełomu XVIII i XIX wieku. Wystrój tworzą trzy ołtarze w późnobarokowej architektonicznej obudowie: główny z wizerunkiem Koronacji Marii adorowanej przez patrona cerkwi oraz boczne, po północnej stronie z wizerunkiem św. Jana Nepomucena i św. Jana Ewangelisty w zwieńczeniu, po przeciwległej stronie – św. Mikołaja Cudotwórcy w ceremonialnych szatach biskupich obrządku rzymskokatolickiego. Na belce tęczowej umieszczony jest krucyfiks z grupą pasyjną, a na ścianach zwieszone są obrazy: w nawie z wizerunkami apostołów, nad drzwiami do zachrystii – Zwiastowania Marii.

skansen.mblsanok.pl