Skarby drewnianej architektury sakralnej – odsłona XIII

Jabłonka

Kościół parafialny pw. Matki Bożej Częstochowskiej zbudowana w latach 1936–1939.

Parafia w Jabłonce nie ma długich tradycji. Tutejszy kościół zbudowany został bowiem w latach 1936–1939 według projektu Bogdana Tretera. Inspirowany jest tzw. stylem podhalańskim, obecnym w krajobrazie Galicji dzięki Stanisławowi Witkiewiczowi – ojcu Witkacego. Styl ten pretendował wówczas do miana narodowego w polskiej architekturze drewnianej. Budowę świątyni wsparł Antoni Kraiński, właściciel tutejszego majątku. Kształt kościółka wydobył z miejscowego drewna modrzewiowego lokalny cieśla z Niebocka – Władysław Myćka.

Świątynia posadowiona jest na rzucie prostokąta z trójbocznie zamkniętym prezbiterium. Wnętrze podzielono na trzy nawy. Utworzono też obejście wokół prezbiterium pełniące rolę zakrystii. Całość pokrywa dwuspadowy dach pobity gontem, zwieńczony trójkątnym szczytem od zachodu i trzema połaciami od wschodu. Na kalenicy neogotycka wieżyczka na sygnaturkę. Z zewnątrz ściany kościoła pokryte są szalunkiem z desek ściętych ozdobnie na końcach w trójkąt.

We wnętrzu ściany, strop i parapet pokrywa ozdobna boazeria. W nawie głównej znajduje się XX-wieczny ołtarz z obrazem Matki Bożej Częstochowskiej. W nawach bocznych ołtarze Jezusa i św. Stanisława Kostki z drewnianymi rzeźbami. Na belce tęczowej grupa Pasji. XIX-wieczny żyrandol pochodzi z dworu Kraińskich.


https://sad.podkarpackie.travel/