Skarby drewnianej architektury sakralnej – odsłona XII

Szczawne

Dawna greckokatolicka cerkiew parafialna pw. Zaśnięcia Matki Bożej wzniesiona w latach 1888 – 1889 r.

Obecnie filialna cerkiew prawosławna pw. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy, przed wojną służyła jako parafialna cerkiew greckokatolicka. Zbudowana została w latach 1888–1889.

Budowla jest drewniana, zrębowa, orientowana, trójdzielna. Wejście od strony zachodniej ujęte zostało ozdobnie wyciętą listwą z lambrekinem. Dach dwuspadowy, jednokalenicowy. Połacie dachu obejmują wieżę po bokach. Hełm wieży z pozorną sześcioboczną latarnią. Nad nawą i prezbiterium baniasta wieżyczka z pozorną latarnią. W nawie strop z fasetą, w pozostałych pomieszczeniach sufity. Chór muzyczny nadwieszony, z wybrzuszonym parapetem.

We wnętrzu na ścianach polichromia figuralna z 1925 r. Ikonostas tutejszej cerkwi pochodzi z XIX w. Jest to jedna z nielicznych już w Polsce świątyń nieposiadających elektrycznego oświetlenia, co dodaje uroku nabożeństwom.

Przed cerkwią stoi drewniana dzwonnica z 1889 r. konstrukcji słupowej, oszalowana deskami w pionie, trójkondygnacyjna, podzielona zewnętrznie daszkami okapowymi, przykryta namiotowym dachem z ośmiobocznym kopulastym hełmem. Obok stoją dwa krzyże.

Przy cerkwi znajduje się także zabytkowy cmentarzyk oraz kamień z wyrytym rokiem budowy świątyni – 1889. Podobno od spodu tego głazu wyryta jest data budowy wcześniejszej cerkwi. Na północny zachód od cmentarza przycerkiewnego – cmentarz parafialny.


https://sad.podkarpackie.travel/