Skarby drewnianej architektury sakralnej – odsłona XI

Załęże

Kościół parafialny pw. św. Jana Chrzciciela z 1760 r.

W 1326 r. istniała w Załężu świątynia pw. św. Jana Chrzciciela. Obecny kościół został zbudowany w 1760 r., po pożarze poprzedniego w 1753 r. Podczas licznych przebudów pierwotna bryła świątyni została zmieniona. Po zbudowaniu nowego kościoła w 2000 r. kościółek przestał być użytkowany.

Jest to budowla z drewna modrzewiowego o konstrukcji zrębowej, orientowana, trójdzielna, posadowiona na kamiennych fundamentach. Od zachodu do nawy przylega wieża konstrukcji słupowo-ramowej z pozorną izbicą, z kruchtą w przyziemiu dekorowaną na zewnątrz pilastrami. Nad prezbiterium wieżyczka z sygnaturką. Dach główny jednokalenicowy. Ściany zewnętrzne pionowo oszalowane deskami.

Wewnątrz świątyni znajduje się strop płaski z fasetą. Na ścianach i stropie polichromia secesyjna z 1777 r. Ambona z wizerunkami ewangelistów na płycinach. Na wyposażeniu ołtarz główny i dwa boczne.

Do nowej świątyni przeniesione zostały najcenniejsze elementy wyposażenia: gotycki obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem (z około 1480 r.) z ołtarza głównego, gotycki obraz Matki Bożej Apokaliptycznej na złotym tle (z około 1480 r.), drewniany krucyfiks z XVI w.

Interesująca jest drewniana chrzcielnica ze scenami namalowanymi na blasze, przedstawiającymi ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni jerozolimskiej oraz chrzest Jezusa w Jordanie. W zakrystii znajduje się relikwiarz św. Jana Nepomucena.

Kościół otoczony jest murem z bramą z 1870 r.


https://sad.podkarpackie.travel/