Skarby drewnianej architektury sakralnej – odsłona XI

Radoszyce

Cerkiew greckokatolicka p.w. Świętego Dymitra z 1868 r.

Odnawiana w 1896, 1899, 1906 i 1973 r. Uszkodzona w czasie wojny – dach i hełm wieży podziurawione przez pociski w 1944 r. Przejęta przez kościół rzymskokatolicki w 1971 r. p.w. MB Wspomożycielki, ale nabożeństwa z przerwami odprawiano od 1948 r. W 1991 r. z świątyni skradziono ikony. W 2001 r. odnaleziono na terenie cerkwi liczne dokumenty i sprzęty liturgiczne.

Drewniana cerkiew konstrukcji zrębowej. Orientowana. Trójdzielna, zbudowana w typie pośrednim, między a północno, a zachodnio łemkowskim. Prezbiterium mniejsze od nawy, zamknięte trójbocznie z boczną zakrystią. Mała wieża konstrukcji słupowej nad nie wyodrębnionym z bryły babińcem. Zwieńczona gontowym hełmem baniastym. Dach jednokalenicowy, kryty gontem z dwoma wieżyczkami. Zwieńczonymi baniastymi hełmami gontowymi. Polichromia figuralna i ornamentalna z k. XIX w. W nawie przedstawienie Ukrzyżowania Chrystusa, Świętych Włodzimierza i Olgę. W babińcu przedstawienie Cesarza Konstantyna i Cesarzowej Heleny. Ciekawe malowidła na parapecie chóru muzycznego z przedstawieniem cerkwi z przed 100 lat i górala Łemka siejącego zboże. Ikonostas z okresu budowy świątyni z ikonami z XX w. Ołtarzyk rokokowy z k. XVIII w. Krzyż procesyjny z XIX w. W murowanym ogrodzeniu dzwonnica – brama parawanowa, murowana z p. XX w. Zwieńczona trzema wieżyczkami z cebulastymi hełmami. Dzwon z p. lat 70 XX w. Wokół mur z kamienia.


http://www.kosciolydrewniane.pl/