Skarby drewnianej architektury sakralnej – odsłona X

Siemuszowa

Dawna greckokatolicka cerkiew filialna pw. Przemienienia Pańskiego z 1841 r.

Obecna świątynia, stojąca na początku wsi, po prawej stronie drogi, to dawna drewniana cerkiew filialna pw. Przemienienia Pańskiego, zbudowana w 1841 r. Po 1946 r. zamieniono ją na kościół rzymskokatolicki pw. Chrztu Pańskiego, filię parafii w Mrzygłodzie. Remontu dokonano w 1978 r. oraz społecznie odmalowano wnętrze w latach 90. XX w.

Jest to świątynia orientowana, trójdzielna, z babińcem niewyodrębnionym w bryle, o prezbiterium zamkniętym trójbocznie. Od strony wschodniej dobudowano do prezbiterium murowaną, potynkowaną zakrystię, a od południowej drugą, drewnianą, nowszą. Przed narteksem niewysoka wieża konstrukcji słupowej. Całość szalowana deskami w pionie. Budowlę obiega dołem fartuch z blachy, który chroni kamienną podmurówkę. Nad głównym wejściem nadwieszono dwuspadowy, pokryty blachą daszek. Dachy na cerkwi są dwuspadowe, obite blachą. Dach nad prezbiterium zakończony wielospadowo. Nad nawą pozorna wieżyczka sygnaturowa. Podobna znajduje się nad dwukondygnacyjną, zwieńczoną czterospadowym dachem krytym blachą wieżą dobudowaną od wschodu do narteksu. Nad prezbiterium znajduje się tylko niewielka makowiczka. Wewnątrz stropy płaskie. Chór muzyczny wsparty na dwu drewnianych słupach, z parapetem podzielonym arkadami. Na ścianach polichromie figuralne, ornamentalne, o motywach architektonicznych i roślinnych.

We wnętrzu zachował się trójsferowy ikonostas z XIX w. W nim ikony namiestne św. Mikołaja, Matki Bożej z Dzieciątkiem w typie Hodegetrii, Chrystus Nauczający i Archanioł Michał. W prezbiterium ołtarz główny z baldachimem i obrazy z XIX w. Na jednym z nich interesujące przedstawienie Chrystusa na krzyżu, u którego stóp stoi Adam i Ewa. Chrystus, pomimo iż przedstawiony w realistycznej, łacińskiej formie, stopy ma przybite rozdzielnie, jak w prawosławiu.


https://sad.podkarpackie.travel/