Skarby drewnianej architektury sakralnej – odsłona VIII

Rzepedź

Greckokatolicka cerkiew filialna pw. św. Mikołaja z 1824 r.

Najstarsza wzmianka o cerkwi w Rzepedzi pochodzi z 1526 r. Obecna greckokatolicka cerkiew filialna parafii w Komańczy pw. św. Mikołaja Cudotwórcy została zbudowana w 1824 r. Podczas kilkukrotnych remontów jej pierwotny wygląd uległ zmianom.

Przed wojną pełniła rolę świątyni parafialnej. W latach 1950–1960 była użytkowana jako rzymskokatolicka kaplica cmentarna. W 1976 r. unici dostali zgodę na odprawianie tu kilku nabożeństw w ciągu roku. W 1987 r. świątynia powróciła do pierwotnych właścicieli.

Budowla jest trójdzielna, zrębowa, orientowana. Świątynia szalowana jest gontem. Dach wielopołaciowy o wspólnej kalenicy, zwieńczony trzema baniastymi, ośmiobocznymi pozornymi wieżyczkami sygnaturkowymi. Narteks poprzedza niewielki przedsionek konstrukcji słupowo-ramowej przykryty pulpitowym dachem. Na cerkwi krzyże kute, wykonane w 1896 r.

W prezbiterium, nawie i narteksie kopuły namiotowe, ortogonalne, w zakrystii strop.

Sklepienia zwierciadlane. Chór muzyczny nadwieszony, z wygiętym parapetem. Nad wejściem do narteksu napis fundacyjny.We wnętrzu polichromia figuralno-ornamentalna z 1896 r. Polichromia na chórze przedstawia cerkiew rzepedzką oraz unicką katedrę w Przemyślu.

Ikonostas pochodzący z początku XIX w. uzupełniono w 1896 r. Ikony namiestne: Bogurodzicy z Dzieciątkiem oraz Chrystusa Błogosławiącego są współczesne ikonostasowi, lecz przemalowane podczas remontu w 1896 r. Carskie wrota są ażurowe w formie winnej latorośli. We wrotach diakońskich diakoni w tondach. Ołtarze boczne mają charakter barokowy, architektoniczne, z młodszymi ikonami.

Dzwonnicę konstrukcji słupowo-ramowej stojącą na osi cerkwi zbudowano współcześnie ze świątynią. Posiada trzy kondygnacje oddzielone profilowanymi gzymsami. Ściany lekko pochyłe ku środkowi. Oszalowana jest deskami w pionie, zwieńczona pozorną wieżyczką sygnaturkową.

Cerkiew oraz przycerkiewny cmentarz otoczone są murkiem z dzikiego kamienia.


https://sad.podkarpackie.travel/