Skarby drewnianej architektury sakralnej – odsłona VIII

Klimkówka

Kościół filialny pw. Znalezienia Krzyża Świętego i Pana Jezusa Ukrzyżowanego zbudowany w 1868 r.

Kościół filialny pw. Znalezienia Krzyża Świętego i Pana Jezusa Ukrzyżowanego zbudowany został w 1868 r. Remontowany i rozbudowany w 1890 r. Wówczas dobudowano kruchty, które nie zachowały się do dzisiaj.

Kościół jest konstrukcji zrębowej, nieorientowany. Wnętrze jednoprzestrzenne bez wyodrębnionego prezbiterium z nawy, zamknięte trójbocznie. Na fasadzie frontowej krucyfiks. Dach jednokalenicowy, kryty blachą z sześcioboczną wieżyczką na sygnaturkę.

Wewnątrz strop płaski z fasetą. Polichromia neobarokowa, architektoniczna. Prospekt organowy z 1869 r. Podłoga murowana.

W neobarokowym ołtarzu głównym z XIX w. znajduje się krucyfiks z XVII w. otoczony kultem i uważany za cudowny. W wyposażeniu także: kropielnica kamienna z XIX w., witraże z XX w. z wizerunkami św. Teresy i Matki Boskiej Częstochowskiej, na ścianie obraz z przedstawieniem legendy o znalezieniu w tym miejscu krzyża z 1926 r. oraz Znalezienie Krzyża przez św. Helenę z 1937 r.

Legenda mówi, że kościółek powstał w miejscu, gdzie miejscowy rolnik wyorał figurę Chrystusa Ukrzyżowanego. Na widok figury woły ciągnące pług stanęły i uklękły. Zobaczywszy to, ukląkł przed Chrystusem również chłop wraz z córką. Początkowo krzyż zawieszono na pobliskim drzewie, ale gdy zaczęły się przy nim dokonywać cuda, mieszkańcy postanowili zbudować tu świątynię. Podobno wieś nazywano Klękówką, właśnie dlatego że przed znalezionym krzyżem uklękły woły.


https://sad.podkarpackie.travel/