Skarby drewnianej architektury sakralnej – odsłona VI

Rogi

Kościół parafialny pw. św. Bartłomieja z ok. 1600 r.

Obecną świątynię pw. św. Bartłomieja zbudowano w 1600 r. Na przestrzeni wieków kościół wielokrotnie rozbudowywano i restaurowano.

Kościół jest orientowany, konstrukcji zrębowej, z wieżą o konstrukcji słupowo-ramowej. Kruchta konstrukcji słupowej, a późniejsza zakrystia murowana z kamienia i potynkowana. Dachy nad nawą i prezbiterium o różnej wysokości, dwuspadowe, od wschodu prezbiterium trójpołaciowy. Na dachu nawy neobarokowa wieżyczka sygnaturkowa. Wieża o ścianach pochyłych z izbicą, szalowana deskami z ozdobną koronką u dołu, nakryta baniastym hełmem.

We wnętrzu strop z fasetą. Zakrystia ze sklepieniem kolebkowym na gurtach. Chór muzyczny wsparty na czterech słupach. Wejście z prezbiterium do zakrystii zamknięte łukiem w tzw. ośli grzbiet. Boczne drzwi w nawie z wtórnie założonymi gotyckimi okuciami i kowalskim zamkiem z ok. 1600 r.

W świątyni znajduje się bogate barokowe i późnobarokowe wyposażenie z XVII i XVIII w. Tworzy je m.in.: ołtarz główny z XVIII w., dwa ołtarze boczne przy tęczy z XVII w., ambona z XVIII w. o oryginalnej formie korpusu w kształcie owocu granatu i barokowa chrzcielnica z XVIII w. wykonana z czarnego marmuru w kształcie kielicha. Ławki z 1756 r. zdobią malowidła wyobrażające apostołów, przedstawicieli różnych stanów i sceny z Nowego Testamentu. Współczesny im późnobarokowy konfesjonał również ozdobiony malowidłami.


https://sad.podkarpackie.travel/