Skarby drewnianej architektury sakralnej – odsłona VI

Tyrawa Solna

Dawna greckokatolicka cerkiew parafialna pw. św. Jana Chrzciciela z 1837r.

Na południowo-wschodnim krańcu wioski wznosi się drewniana cerkiew parafialna pw. św. Jana Chrzciciela pełniąca od 1946 r. funkcję kościoła rzymskokatolickiego. Obecną cerkiew wzniesiono w 1837 r. z fundacji tutejszego proboszcza.

Jest to budowla orientowana, zrębowa, trójdzielna z wieżą konstrukcji słupowej, oszalowana deskami w pionie. Prezbiterium zamknięte trójbocznie, a przy nim, po obu stronach, dwie zakrystie. Dachy dwuspadowe pokryte blachą. Nad nawą pozorna wieżyczka sygnaturowa. Przed wejściem portyk z dwiema kamiennymi kolumnami. Na portalu z przedsionka od prytworu wyryta jest data budowy i nazwiska fundatora oraz majstrów. Drzwi klepkowe z datą 1838 r. Wewnątrz stropy płaskie. Chór muzyczny nadwieszony. Belka stropowa między nawą i narteksem jest dekoracyjnie wycięta. Polichromię ornamentalną wykonał w 1927 r. Władysław Lisowski.

Barokowo-klasycystyczne wyposażenie wnętrza jest współczesne świątyni. Trójsferowy ikonostas pędzla Józefa Bogdańskiego, z bocznymi ołtarzami odnowiono i uzupełniono w 1927 r. Ciekawą formę mają ikony namiestne w tondach ujętych w laurowe wieńce i zwieńczone koronami. Carskie wrota mają formę drzewa wyrastającego z boku śpiącego Jessego, przyjmują kształt winnej latorośli. Motyw winnej latorośli został spopularyzowany w cerkwi unickiej w okresie posynodalnym, a wywodzi się z okresu kontrreformacji, kiedy to popularyzowano ideę Chrystusa Winnego Krzewu, co miało być głosem Kościoła w sprawie prawdziwości przemiany eucharystycznej. W zwieńczeniu kartusz z Matką Boską Karmiącą i symbolami papiestwa. W ażurowych wrotach diakońskich tonda z postaciami Abdiasza i Mojżesza. Strefa prazdników ujęta w formie piramidalnej z szesnastoma ikonami. Pośrodku Ostatnia Wieczerza. Ołtarz za ikonostasem również uzupełniony w 1927 r., kiedy to wykonano kolumny i baldachim. W antepediach malowidła z XIX w. Z przodu starotestamentowa Trójca Święta i ofiara Abrahama, z boków zwiastowanie Joachimowi i upadek pod krzyżem. W prezbiterium ołtarz na ścianie wschodniej barokowy z XVII w., wykonany prawdopodobnie przez krośnieńskich snycerzy.


https://sad.podkarpackie.travel/