Skarby drewnianej architektury sakralnej – odsłona V

Gogołów

Kościół parafialny pw. św. Katarzyny z 1672 r.

Kościół pw. św. Katarzyny został wybudowany w 1672 r. z fundacji ówczesnych dziedziców braci Rojowskich. Podczas działań wojennych II wojny światowej został uszkodzony.

Kościół jest gotycki, jednonawowy, orientowany z węższym, trójbocznie zamkniętym prezbiterium, wieżą od zachodu i dwoma niższymi dobudówkami. Dach i ściany kryte są gontem. Kruchta została dobudowana do nawy w latach 1874–1881. Posiada konstrukcję zrębową z wieżą konstrukcji słupowej.

Wnętrze kościoła nakryte jest stropami drewnianymi. Na tęczy umieszczono krucyfiks barokowy z XVII w. W prezbiterium znajduje się barokowy ołtarz główny współczesny kościołowi, powiększony w XVIII w. W polu głównym znajduje się obraz św. Katarzyny ujęty dwoma kolumnami. Na nich rzeźby św. Marii Małgorzaty i św. Katarzyny, w zwieńczeniu zaś św. Jakuba i Joachima. Tabernakulum datowane jest na rok 1700. Dwa neobarokowe ołtarze boczne pochodzą z lat 1872–1874. W ołtarzu po lewej znajduje się obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem z XIX w., w którego zwieńczeniu umieszczono obraz św. Jana Kantego z XVIII w. W ołtarzu po prawej stronie są obrazy Serca Jezusowego i św. Pawła.

W świątyni znajduje się chrzcielnica z początku XVI w. ozdobiona herbem Leliwa. W kościele zachowały się także inne zabytki: ambona eklektyczna z XIX w., rokokowy prospekt organowy z XVIII w., obrazy – św. Florian z 1784 r. i Matka Boża z końca XIX w.

Kościół jest otoczony kamiennym murem wzniesionym w latach 1873–1881.


https://sad.podkarpackie.travel/