Skarby drewnianej architektury sakralnej – odsłona IX

Jaćmierz

Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny wzniesiony w poł. XVII w.

Najcenniejszym klejnotem architektonicznym w zachodniej części powiatu sanockiego jest Jaćmierz, a w szczególności jego unikatowa drewniana świątynia. Jest to kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP, jedna z niewielu budowli drewnianych naśladujących architekturę murowanych, dwuwieżowych kościołów barokowych. Ufundowany został w latach 40. XVII w. przez Reginę Balową, a konsekrowany w 1644 r. Po pożarze w XVIII w. dobudowano wieże i kruchtę, a bryłę podzielono na trzy nawy. W XIX w. do nawy zostały dostawione dwie kaplice, które utworzyły transept.

Belkę tęczową zdobią późnobarokowe rzeźby. Bogata polichromia figuralno-ornamentalna zdobi ściany wspaniałego wnętrza. Wyposażenie barokowo-rokokowe pochodzi głównie z XVIII w. W centrum ołtarza głównego Matka Boża z Dzieciątkiem datowana na XVII w. Na ścianie kaplicy znajduje się gotycko-renesansowy obraz Chrztu Pańskiego, datowany na I poł. XVI w. W jego zwieńczeniu znajduje się płaskorzeźba z przełomu XIV i XV w. przedstawiająca głowę Jana Chrzciciela.


https://sad.podkarpackie.travel/