Skarby drewnianej architektury sakralnej – odsłona IX

Gwoździanka

Dawna cerkiew greckokatolicka pw. Świętych Kosmy i Damiana wzniesiona pod koniec XVIII w. Po 1947 użytkowana jako rzymskokatolicki kościół filialny Świętych Kosmy i Damiana parafii w Niebylcu.

Cerkiew drewniana, konstrukcji zrębowej. Orientowana. Trójdzielna. Prezbiterium mniejsze od nawy, zamknięte trójbocznie z boczną zakrystią. Od frontu duża kruchta. Dach jednokalenicowy, kryty blachą z wieżyczką. Zwieńczoną blaszanym hełmem cebulastym z latarnią. Wewnątrz nowy strop, zasłaniający unikalne dla architektury cerkiewnej zaskrzypienia – element konstrukcyjny dachu, charakterystyczny dla małopolskich kościołów drewnianych budowanych w stylu późnogotyckim. Ołtarz główny z ikoną MB z Dzieciątkiem. Zachowane ikony z ikonostasu z XIX w. Ludowy krucyfiks z XIX w. Dzwonnica blaszana, otwarta, kryta daszkiem dwuspadowym.

kosciolydrewniane.pl