Skarby drewnianej architektury sakralnej – odsłona III

Komańcza

Dawna greckokatolicka cerkiew parafialna pw. Opieki Matki Bożej w Komańczy, następnie prawosławna cerkiew filialna (spalona w 2006 r., obecnie zrekonstruowana).

Obecna cerkiew prawosławna w Komańczy to replika jednej z najbardziej unikatowych cerkwi karpackich. Wieczorem 13 września 2006 r. doszło do tragicznego pożaru, w wyniku którego cała bryła bezcennej świątyni spłonęła. Ocalała wyłącznie wolnostojąca dzwonnica. Cerkiew udało się odbudować w pierwotnym kształcie.

Cerkiew parafialną pw. Opieki Przenajświętszej Bogurodzicy wzniesiono w latach 1800–1803. Służyła ona przed wojną jako cerkiew greckokatolicka. Od 1963 r. użytkowana była przez wiernych prawosławnych.

Cerkiew była budowlą zrębową, orientowaną, trójdzielną. Dach wielopołaciowy o wspólnej kalenicy zwieńczony czterema wieżyczkami podzielonymi ząbkowanymi gzymsami, z pozornymi wieżyczkami sygnaturkowymi. Dobudowaną później od strony wschodniej zakrystię zwieńczono również pozorną wieżyczką sygnaturkową. Przed narteksem niewielki przedsionek konstrukcji słupowo-ramowej, przykryty dachem pulpitowym. W prezbiterium, nawie i babińcu znajdowały się kopuły namiotowe, ośmiopolowe.

Do czasu pożaru we wnętrzu znajdował się wspaniały czterosferowy, architektoniczny ikonostas z 1832 r. W rzędzie ikon namiestnych: św. Mikołaj, Bogurodzica z Dzieciątkiem w typie Hodegetrii, Chrystus Nauczający, Matka Boska Pokrowa. Carskie wrota w formie tzw. Drzewa Jessego z sześcioma tondami przedstawiającymi czterech ewangelistów oraz scenę Zwiastowania. Na ościeżach carskich wrót św. Bazyli Wielki i Jan Chryzostom, a także nazwiska malarzy ikon. Ołtarz w prezbiterium z 1803 r. W polu głównym Matka Boska z Dzieciątkiem. Ołtarzyk boczny z końca XVII w.

Cerkiew jest otoczona murkiem z polnych kamieni. Przy świątyni jest kilka nagrobków.


https://sad.podkarpackie.travel/