Skarby drewnianej architektury sakralnej – odsłona III

Osiek Jasielski

Kościół parafialny pw. Przemienienia Pańskiego z ok. 1419 r.

Kościół pw. Przemienienia Pańskiego w Osieku Jasielskim to dawna świątynia parafialna. Jest przykładem świątyni bazylikowej w drewnianej architekturze sakralnej, a zarazem jednym z najstarszych kościołów drewnianych w Polsce.

Parafię erygowano w 1370 r., a kościół wzniesiono na przełomie XV i XVI w., choć tradycja przekazuje datę 1419 r. Około 1640 r. świątynię poddano gruntownej rozbudowie. Dostawiono wówczas wieżę-dzwonnicę z kruchtą od zachodu, przebudowano dach, zmieniono wyposażenie wnętrza. Podczas remontu w 1840 r. ściany ozdobiono polichromią. Kościół jest orientowany, trójnawowy w układzie bazylikowym, konstrukcji zrębowej, z wieżą o konstrukcji słupowo-ramowej. Do nawy głównej przylegają dwie niższe nawy boczne. Do prezbiterium dostawiona jest zakrystia. Wieża niska, z bocznymi aneksami, zwieńczona izbicą. Nawa i prezbiterium przykryte dachem jednokalenicowym z wieżyczką na sygnaturkę. Ściany kościoła pobito gontem.

Wnętrze ze stropami płaskimi, a w nawach bocznych spłaszczone sklepienia kolebkowe. Ściany i stropy ozdobione są neobarokową polichromią figuralną. Chór muzyczny wsparty na słupach z wybrzuszonym parapetem w części środkowej i organami z 1905 r.

Najcenniejszymi elementami wyposażenia są: barokowe ołtarze z XVII w. – ołtarz główny oraz trzy boczne, późnogotycki krucyfiks z XVI w. i chrzcielnica kamienna z XVI w.

Do nowego kościoła poświęconego w 2000 r. przeniesiono obraz Matki Boskiej Śnieżnej z ołtarza głównego oraz Chrystusa Salwatora z XVI w. z ołtarza bocznego.Tryptyk św. Piotra i św. Pawła z XVI w. pochodzący z tej świątyni znajduje się w Muzeum Archidiecezjalnym w Przemyślu.

Obiekt jest otoczony starymi drzewami, ogrodzony kamiennym murem z kaplicami.


https://sad.podkarpackie.travel/