Skarby drewnianej architektury sakralnej – odsłona III

Jurowce

Dawna greckokatolicka cerkiew parafialna pw. św. Jerzego z 1873 r.

W Jurowcach stoi drewniana cerkiew greckokatolicka pw. św. Jerzego, zbudowana w 1873 r. Po 1947 r. przejęta została na potrzeby wiernych rzymskokatolickich.

Budowla jest orientowana, trójdzielna o konstrukcji (co w naszych cerkwiach jest rzadkie) słupowej. Przy prezbiterium zakrystia od południa i kaplica kolatorska od północy. Nawa z trójbocznie zamkniętymi kaplicami transeptowymi. Nad każdą z trzech części konstrukcji kopuły na oktogonalnych tamburach, zwieńczone pozornymi latarniami. Dach pobity blachą. Świątynia szalowana deskami w pionie.

Wewnątrz płaskie, ośmioboczne kopuły pozorne, w zakrystii i kaplicy kolatorskiej pozorne sklepienia. Przejścia z nawy do kaplic ozdobnie obramowane. W prezbiterium portale prowadzące do zakrystii i kaplicy z kolumienkami po bokach i ozdobnym gzymsem w zwieńczeniu. Polichromia współczesna obiektowi. W kopule sklepienie niebieskie i katolickie wyobrażenie Boga Ojca. Ikonostas nie zachował się. Ołtarz boczny z ikonami Chrystusa Pantokratora i Chrystusa Ukrzyżowanego pochodzi z XIX w.

Przy cerkwi murowana, klasycystyczna dzwonnica parawanowa z 1905 r. Dwukondygnacyjna, trójkopułowa. Sygnaturka z datą 1670 r. Obok niej stoi rzeźba św. Andrzeja współczesna dzwonnicy. Po drugiej stronie drogi znajduje się piękny neoklasycystyczny zespół dworski z XIX w. będący własnością rodziny Słoneckich. Wokół dworu znajduje się zabytkowy park krajobrazowy i staw.


https://sad.podkarpackie.travel/