Skarby drewnianej architektury sakralnej – odsłona I

Łęki Górne

Kościół parafialny pw. św. Bartłomieja z 1484 r.

Najstarsza wiadomość o istnieniu kościoła w Łękach Górnych pochodzi z wykazów świętopietrza z lat 1325–1327. Obecna świątynia pw. św. Bartłomieja Apostoła zbudowana została w 1484 r. Data ta była niegdyś wyryta na jednym z portali kościoła. Przypuszcza się, że w XVIII w. do bryły kościoła dobudowano murowaną zakrystię.

Kościół św. Bartłomieja został zbudowany z drewna modrzewiowego. Zakrystia w całości jest wymurowana z cegły. Ściany prezbiterium i nawy mają konstrukcję wieńcowo-zrębową, natomiast wieża jest konstrukcji słupowo-szkieletowej. Do prezbiterium kościoła przylega murowana prostokątna zakrystia składająca się z dwóch pomieszczeń i małego przedsionka. Na jej poddaszu mieści się tzw. skarbczyk kościelny. Do wnętrza nawy prowadzą od zachodu i południa dwa przedsionki. Po północnej stronie wieży znajduje się przybudówka. Nawa została podzielona dwoma rzędami drewnianych słupów. Wnętrze kościoła nakrywa strop pobity deskami. W nawie posiada on tzw. zaskrzynienia.

Ołtarz główny jest rokokowy, drewniany, polichromowany i złocony, zdobiony bogatą ornamentyką oraz rzeźbionymi postaciami świętych i aniołów. Lewy ołtarz po stronie północnej jest poświęcony Matce Bożej Różańcowej, natomiast prawy był pierwotnie poświęcony Chrystusowi Boleściwemu. Najcenniejszymi obrazami są: Zaśnięcie NMP z XV w. oraz Ukrzyżowanie Chrystusa z XVII w.

W wyposażeniu także drewniana późnorenesansowa chrzcielnica z amboną barokową o bogatej dekoracji snycerskiej, trzy zespoły ław manierystycznych z XVII w. z bogatą dekoracją figuralną oraz organy z XIX w. W łuku tęczy barokowy krucyfiks z XVII w.

Na przykościelnej wieży znajdują się trzy dzwony.


https://sad.podkarpackie.travel/