Skarby drewnianej architektury sakralnej – odsłona I

Hoszów

Cerkiew greckokatolicka pw. św. Mikołaja, obecnie rzymskokatolicki kościół filialny pw. bł. Bronisławy z 30 lat XX w.

Na prawo od głównej drogi wiodącej do Ustrzyk Dolnych, na niewielkim wzgórku stoi świątynia przywodząca na myśl swym kształtem cerkwie na Huculszczyźnie. Dawna parafialna cerkiew greckokatolicka pw. św. Mikołaja jest także przedstawicielką ukraińskiego historycyzmu.

Jej budowę rozpoczęto tuż przed wybuchem II wojny światowej, wykorzystując podobno materiał pochodzący z rozbiórki wcześniejszej świątyni, wzniesionej w 1732 lub 1770 r. Po wybuchu wojny, gdy Hoszów znalazł się pod okupacją radziecką, dach był pokryty strzechą. Później podobno Niemcy składowali tu amunicję, która wybuchła i uszkodziła konstrukcję. Budowę zakończono więc dopiero w 1948 r., pokrywając cerkiew gontem. W 1951 r., po wysiedleniu miejscowej ludności, świątynia była użytkowana m.in. jako owczarnia. W 1971 r. udało się ją przejąć dla potrzeb wiernych rzymskokatolickich. Od tego czasu służy jako kościół filialny pw. bł. Bronisławy.

Świątynia jest budowlą zrębową, orientowaną, trójdzielną, oszalowaną deskami. Stoi na planie krzyża równoramiennego. Wieńczy ją oktogonalna kopuła spoczywająca na tamburze. Prezbiterium zamknięte trójbocznie, posiada dwie zakrystie. W szczycie znajduje się obraz przedstawiający bł. Bronisławę (obecną patronkę świątyni). Nad prezbiterium, nawami bocznymi i prytworem wieżyczki z makowiczkami.

We wnętrzu brak wyposażenia cerkiewnego. Ikonostas nie zdążył powstać do czasu wysiedlenia ludności. Można jednak zobaczyć zgrabne kształty konstrukcji tamburu i wspartej na nim kopuły. Niestety próżno na nich poszukiwać typowych dla cerkwi bogatych polichromii, których także nie zdołano wykonać.

Obok cerkwi współczesna metalowa dzwonnica. Dzwon został wykonany w odlewni dzwonów Felczyńskich w Przemyślu. Za świątynią pozostałości dawnego cmentarza przycerkiewnego z kilkoma nagrobkami.


https://sad.podkarpackie.travel/