Żyli wśród nas

„Żyli wśród nas” to wystawa fotograficzna, której tematem są pamiątki po społeczności Żydowskiej żyjącej na terenie czterech powiatów: krośnieńskiego, jasielskiego, brzozowskiego i strzyżowskiego.Społeczność ta, żyjąca na terenie Podkarpacia, posiada długą i bogatą historię. Została ona […]