Człowiek, który opanował ogień

„Po wytworzeniu mowy odkrycie sposobów wydobywania ognia zajmuje pierwsze miejsce w szeregu wynalazków ludzkiego plemienia”- Darwin. Reportaż powstał w dniu 16.06.2024 r. w Archeoparku Kopiec ( osada neolityczna ) w rejonie m. Ujazdy fot. Jerzy Jezierski

KONIE PO PRZEJŚCIACH

Trzej koledzy po przejściach – na zasłużonej ,,emeryturze” (06.06.2024 r.) fot. Jerzy Jezierski

GARNCARSTWO

Reportaż powstał w dniu 06.04.2024 r. w pracowni garncarskiej u Wilhelma. Wili od wielu lat na kole garncarskim tworzy ceramikę użytkową i artystyczną. fot. Jerzy Jezierski